ul. Okoniowa 9
40-748 Katowice
tel./fax: +48 32 202 15 25

Oferta - Tonometr PASCAL

Dynamiczny Tonometr Konturowy PASCAL

Foto: Tonometr PASCAL

Dynamiczny Tonometr Konturowy PASCAL jest cyfrowym tonometrem kontaktowym trzeciej generacji do zastosowań okulistycznych. Urządzenie montowane jest na lampie szczelinowej dowolnego typu. Po kilkusekundowym kontakcie z rogówką podawana jest numeryczna wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) oraz amplitudy tętna gałkowego (OPA). Urządzenie mierzy pulsujące IOP w sposób bezpośredni i ciągły (dynamicznie), przy czym uzyskany wynik pomiaru ciśnienia jest niezależny od własności biomechanicznych rogówki, takich jak grubość, uwodnienie, sztywność, elastyczność.

Tonometr PASCAL jest obecnie jedynym tonometrem umożliwiającym prawidłowy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej.

Cechy tonometru:

 • montowany na dowolnej lampie szczelinowej - obsługiwany podobnie jak klasyczny tonometr aplanacyjny,
 • przy pomiarze nie stosuje się fluoresceiny,
 • wygodne, jednorazowe kapturki zapobiegające zanieczyszczeniu końcówki pomiarowej i możliwości infekcji,
 • bezpośredni pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w mmHg,
 • pomiar amplitudy tętnień ciśnienia wewnątrzgałkowego w mmHg, będącej wskaźnikiem napływu krwi do gałki ocznej,
 • brak błędów wywołanych zniekształceniem rogówki,
 • numeryczne wyświetlenie wyników - brak wpływu operatora i błędów odczytu na wynik pomiaru,
 • obsługa jednym pokrętłem - wszystkie funkcje urządzenia dostępne za pomocą niebieskiego pokrętła,
 • nie jest potrzebna ręczna kalibracja - wbudowana funkcja autokalibracji,
 • podgląd badanego oka w czasie pomiaru,
 • zasilanie bateryjne lub akumulatorowe,
 • w wersji bezprzewodowej BlueTooth (opcja) istnieje możliwość drukowania wyników na bezprzewodowej drukarce termicznej lub przesyłania wyników do komputera.

PDFPobierz prospekt zawierający szczegółowe informacje dotyczące tonometru PASCAL.