Platforma do wielu zastosowań w chirurgii rogówki

System Moria składa się z konsoli sterującej Evolution 3E kompatybilnej z mikrokeratomami przeznaczonymi do zabiegów chirurgii refrakcyjnej LASIK, SBK-LASIK, Epi-LASIK lub przeszczepów rogówki DSAEK, UT-DSAEK i ALTK.

Więcej na stronie producenta:
https://www.moria-surgical.com/category/refractive

Chirurgia refrakcyjna Moria

Nowoczesna konsola Evolution 3E

Oprócz możliwości współpracy ze wszystkimi dostępnymi mikrokeratomami Moria, konsola 3E została wyposażona w szereg rozwiązań wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy.
- Funkcja LOW VACUUM stabilizuje gałkę oczną podczas ablacji laserem excimerowym oraz umożliwia delikatne manipulowanie płatkiem podczas powrotu noża przy cięciu mikrokeratomem.
- Funkcja powolnego narastania i opadanie podciśnienia zwiększa komfort pacjenta po włączeniu podciśnienia oraz minimalizuje możliwość wystąpienia uszkodzeń siatkówki.
- Dwie prędkości przesuwu głowicy umożliwiają tworzenie płatka indywidualnie do potrzeb pacjenta i łatwe podpasowanie do różnych kształtów rogówki.
- 2 niezależne pompy wytwarzające podciśnienie.
- Monitoring parametrów pracy w czasie rzeczywistym.

Precyzyjny mikrokeratom One Use – Plus SBK

One Use – Plus SBK jest automatycznym, liniowym mikrokeratomem wykorzystującym głowice tnące jednorazowego użytku. Dodatkowo można zastosować jednorazowe pierścienie ssące. Mikrokeratom charakteryzuje się unikalnymi właściwościami:

Tworzeniem cienkiego, przewidywalnego i planarnego płatka. Pozostawieniem gładkiego łoża po wykonaniu cięcia Bezpieczeństwem użycia dzięki dwusilnikowej konstrukcji (osobne silniki do przesuwu i oscylacji) gwarantującą pewność i skuteczność działania. Zastosowaniem fabrycznie kalibrowanych, jednorazowych głowic LASIK i SBK LASIK. Zastosowaniem jednorazowych lub wielorazowych pierścieni ssących z ustawieniem ogranicznika posuwu. Dobrym wglądem śródoperacyjnym. Zawiasem od strony nosa.

SBK-LASIK (Sub Bowman’s Keratomileusis)

Przy konstrukcji mikrokeratomu One Use – PLUS SBK firma Moria zwróciła szczególną uwagę na optymalizację powrotu pacjenta do normalnego funkcjonowania. Głowica SBK LASIK umożliwia wykonanie precyzyjnego, płaskiego cięcia rzędu 100 mikronów pozwalając na zabiegi w przypadku poważniejszych miopii oraz potencjalne reoperacje po standardowej procedurze LASIK. SBK jest innowacyjnym rozwiązaniem i w stosunku do tradycyjnego LASIKa oferuje następujące korzyści dla pacjenta:

Zachowanie większej biomechanicznej wytrzymałości i stabilności rogówki. Zmniejszenie ryzyka ekstazji. Szybszy powrót dobrego widzenia. Lepsza jakość widzenia, dzięki zmniejszeniu wystąpienia aberracji wyższego rzędu. Mniej komplikacji typu efekt olśnienia, halo. Mniejsze prawdopodobieństwo pooperacyjnego suchego oka.

Epi-LASIK

Epi-LASIK jest stosunkowo nową technika w chirurgii refrakcyjnej. Automatyczny mikrokeratom wykonuje procedurę ablacji powierzchniowej, w której następuje odseparowanie nabłonka od warstwy właściwej rogówki. Wśród wskazań do jego stosowania możemy wyróżnić:

Grubość rogówki poniżej 500 mikronów
Bardzo płaska (nawet 35D), jak i bardzo stroma rogówka (nawet 52D)
Zmiany tylnej krzywizny rogówki (za wyjątkiem stożka)
Suche oko
Wąska szpara powiekowa lub głęboko osadzone oko
Obawa przed wykonaniem płatka w warstwie właściwej (zrębie) rogówki
Zabiegi u pacjentów z podwyższonym ryzykiem urazu (sportowcy)
Zabiegi u pacjentów od których wymagany jest znakomity stan zdrowia (żołnierze, policjanci)

Przeszczepy warstwowe rogówki

Systemy do ALTK i DSAEK

Zautomatyzowany system do chirurgii rogówki w różnych stanach chorobowych i urazach oczu. System pozwala na wykonywanie zautomatyzowanych przeszczepów warstwowych rogówki (ALTK) w sytuacjach gdy jest ona uszkodzona na przedniej powierzchni i (lub) uszkodzenie penetruje do pewnej głębokości (warstwy) rogówki. Innym rodzajem operacji jest DSAEK, czyli zautomatyzowany przeszczep w sytuacji, gdy zachodzi konieczność wymiany śródbłonka rogówki. Operacja ta zastępuje - w wielu przypadkach z lepszym skutkiem - zabieg keratoplastyki drążącej, czyli wymiany całej rogówki. Dodatkową korzyścią DSAEK jest możliwość wykorzystania części rogówki dawcy dla innego biorcy.
Instrumentarium systemu składa się z części wspólnej dla przygotowania oka biorcy i płatka rogówki dawcy oraz części specyficznej do ALTK i specyficznej do DSAEK. Część wspólna obejmuje sprzęt wielorazowego użytku i jednorazowego użytku. Wielorazowego użytku jest konsola sterująca Evolution 3e oraz sterylizowane w autoklawie turbina gazowa do napędu mikrokeratomu typu CBm z przewodem gazowym turbiny, kasety sterylizacyjne, komora mokra do przechowania płatka rogówki. Jednorazowego użytku, sterylne, są głowice z ostrzami kalibrowanymi 50, 90, 110, 130, 200, 250, 300, 350 mikronów, sztuczna komora z przewodami do pobierania płatka rogówki od dawcy. Korzystając z tych urządzeń można pobrać od dawcy płatek rogówki o żądanej grubości. Dodając do tego zestawu punch lub trepan (wielorazowy lub jednorazowy) możemy przygotować płatek o żądanej średnicy.

Mikrokeratomy do przeszczepów warstwowych rogówki

Moria oferuje 3 typy mikrokeratomów do przeszczepów warstwowych:

Zautomatyzowany mikrokeratom liniowy One Use-Plus Linear
- Zapewnia równomierne, kontrolowane elektronicznie cięcie.
- Współpraca ze sztuczna komorą wielorazową i jednorazową.
- Polecany szczególnie do DSAEK i UT-DSAEK.
- Sterylizacja w plaźmie.

Manualna turbina gazowa liniowa One Use
- Manualne cięcie liniowe przy wykorzystaniu kalibrowanych głowic jednorazowych.
- Współpraca ze sztuczna komorą wielorazową i jednorazową.
- Polecana do DSAEK i UT-DSAEK.
- Sterylizacja parowa.

- Manualna turbina gazowa obrotowa CBm
- Manualne cięcie obrotowe przy wykorzystaniu kalibrowanych głowic jednorazowych lub wielorazowych.
- Możliwe wykorzystanie techniki Second Pass.
- Polecana do ALTK i DSAEK.
- Sterylizacja parowa.

System ACP

W czasie przygotowania płatka dawcy niezmiernie ważne jest utrzymanie stałego ciśnienia w sztucznej komorze. Do tego celu Moria skonstruowała system ACP, który utrzymuje zaprogramowane ciśnienie przez cały czas wykonywania procedury cięcia. System ACP jest prosty w użyciu i stanowi niezbędne wyposażenie instrumentarium przeszczepów warstwowych Moria.

Podstawowe cechy systemu Moria

- System oferuje szeroki zestaw głowic niezbędnych do zautomatyzowanej chirurgii warstwowej rogówki. Zestaw ten pozwala na uzyskanie warstwowych cięć z głowicami jednorazowymi z zakresu 50, 90, 110, 130, 200, 250, 300, 350 mikrometrów.
- Zautomatyzowana chirurgia warstwowa rogówki z wykorzystaniem mikrokeratomu, specjalnie zaprojektowanej komory z przewodami regulującymi ciśnienie, pozwala wykonać cięcie z największą znaną precyzją.
- Zastosowanie turbiny gazowej umożliwia pełną sterylizację systemu, łącznie z motorem i przewodami zasilającymi. Z tego względu jest to jedyny system do pracy w warunkach sterylności.
- Zestaw pozwala wdrożyć procedury Ultra cienkiego DSAEK (UT-DSAEK) z wykorzystaniem głowic i komór jednorazowych. Komora jednorazowa projektowana do pracy z jednym lub podwójnym cięciem (second pass).
- System ALTK w znaczący sposób zmniejsza ryzyko powstania astygmatyzmu.
- Duża szybkość turbiny (30 000 cięć/minutę) pozwala na uzyskanie płatka o gładkich brzegach.
- Zestaw narzędzi wg. Busina stanowi niezbędnik do zabiegów DSAEK.