Lasery femtosekundowe FEMTO LDV firmy Ziemer AG (Szwajcaria)

Unikalna koncepcja

Lasery FEMTO LDV wyróżniają się najwyższą częstotliwością repetycji impulsów spośród wszystkich dostępnych na rynku. Pozwala to na zastosowanie niskiej energii z precyzyjnym nakładaniem się kolejnych spotów laserowych (overlapping).

Lasery FEMTO LDV charakteryzują się kompaktową konstrukcją, która w połączeniu z niewielką masą i wymiarami umożliwia pełną mobilność i pracę w pomieszczeniach o różnej wilgotności i temperaturze powietrza. Koncepcja mobilności zakłada przemieszczanie lasera do leżącego pacjenta celem wykonania odpowiedniej procedury refrakcyjnej lub chirurgicznej.

Więcej na: https://www.ziemergroup.com/en/products/femto-ldv/

Jeden by wszystkie (procedury) połączyć…

Procedury wykonywane przez lasery FEMTO LDV możemy podzielić na trzy grupy:
- Chirurgia refrakcyjna: Z-LASIK, Z-LASIK Z, LASIK Optima, CLEAR, wszczepy rogówkowe.
- Chirurgia zaćmy: Z-Cataract
- Chirurgia terapeutyczna: Keratoplastyka od drążącej do ultra-cienkiej warstwowej, tunele dla pierścieni śródrogówkowych.

FEMTO Z-LASIK: model FEMTO LDV Z2
FEMTO Z-LASIK + Z-LASIK Z + tunele do pierścieni śródrogówkpowych: model FEMTO LDV Z4
FEMTO Z-LASIK (Z) + tunele do pierścieni śródrogówkowych + keratoplastyka: model FEMTO LDV Z6

Wszystkie powyższe procedury + CLEAR (refrakcyjne modelowanie i ekstrakcja soczewki wewnątrzrogówkowej) + Z-CATARACT: model FEMTO LDV Z8

Chirurgia refrakcyjna

Z-LASIK jest unikalną procedurą tworzenia płatków LASIK z gładkim zrębem rogówki i konsekwentną precyzją.

Płatki LASIK tworzone laserami FEMTO LDV nie posiadają mostków tkankowych i dlatego łatwo je odchylać. Niska energia impulsów nie powoduje uszkodzeń komórek i wywołuje minimalną reakcje związaną z leczeniem po zabiegu.

Z-LASIK:
Grubość płatka: 90-160 mikronów (zadana przez interfejs dla FEMTO LDV Z2)
Średnica płatka: 6.5 do 10.5 milimetrów (zadana przez interfejs dla FEMTO LDV Z2)
Rozmiar zawiasu: zadany przez interfejs pacjenta
Umiejscowienie zawiasu: dowolne
Cięcie brzegowe: płaski brzeg, 30 stopni.

Z-LASIK Z:
Grubość płatka: 90-160 mikronów.
Średnica płatka: 6.5 do 10.5 milimetrów.
Rozmiar zawiasu: dowolny
Umiejscowienie zawiasu: dowolne
Cięcie brzegowe: dowolne (do wyboru kąt z zakresu 30-150 stopni)

LASIK Optima
Możliwość rozpoczęcia zabiegu procedurą Z-LASIK i śródoperacyjnie przejście na resekcję płatka procedurą Z-LASIK Z.

CLEAR:
Corneal Lanticule Extraction for Advanced Refractive Correction.
CLEAR jest minimalnie inwazyjną procedurą korekcji refrakcji, która w połączeniu z szerokim wyborem centracji zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa. Dzięki platformie FEMTO LDV Z8 z impulsem o niskiej energii CLEAR cechuje doskonała jakość powierzchni kreowanej soczewki wewnątrzrogówkowej i jej łatwa ekstrakcja.

Więcej na: https://www.ziemergroup.com/en/clear/

Wszczepy rogówkowe

Przy pomocy laserów FEMTO LDV można wykonywać gładkie kieszenie do wszczepów rogówkowych.
Zalety:
Wysoka precyzja w wykonywaniu i umiejscowieniu nacięć pozwala na znaczne zwiększenie przewidywalności, efektywności i stabilności wykonywanej procedury.
FEMTO LDV Z8 zapewnia funkcję śródoperacyjnego OCT do wizualizacji wcześniejszych płatków lub głębokości resekcji. Unikalne właściwości:
Zaprogramowane trajektorie dla różnych wszczepów.
Indywidualizacja zgodnie z potrzebami.
Wizualizacja OCT do lepszego umiejscowienia tuneli (na przykład po wcześniejszych zabiegach LASIK)

Chirurgia zaćmy

Do chirurgii zaćmy laser FEMTO LDV Z8 wykorzystuje koncepcje niskiej energii impulsu, podobnie jak pozostałe lasery LDV.
Zalety:
Niska energia impulsu pozwala na fragmentację soczewki przy zachowanych torebkach to jest przed kapsulotomią.
Śródoperacyjne OCT pozwala na wizualizację tylnej biegunowej zaćmy.
Mobilność lasera eliminuje konieczność przemieszczania pacjenta pomiędzy laserem i mikroskopem operacyjnym.
Unikalne właściwości lasera LDV Z8:
W czasie pracy lasera tworzonych jest niewiele pęcherzyków lub nie ma ich wcale, dzięki technologii niskiej energii.
Laser automatycznie wykrywa krawędzie struktur soczewki, torebki, tęczówki i rogówki.
Opracowany specjalnie dla LDV Z8 system OCT o wysokiej rozdzielczości pozwala na śródoperacyjną adjustację parametrów zabiegu.

Procedury Terapeutyczne

Keratoplastyka od drążącej do ultra-cienkiej warstwowej.
Zalety stosowania lasera LDV do keratoplastyki (lasery LDV Z6 i Z8):
Precyzyjne i powtarzalne implanty
Uproszczona procedura transplantacyjna
Perfekcyjne dopasowanie implantu dawcy i biorcy
Wizualizacja OCT rogówki dla planowania zabiegu (LDV Z8)

Tunele dla pierścieni śródrogówkowych

Zalety:
Zaprogramowane trajektorie dla większości pierścieni.
Opcja ręcznego programowania trajektorii.
Dwa oddzielne tunele lub jeden kompletny do 360 stopni.
Dwie głębokości.