Perymetr automatyczny HS Octopus 600.

Perymetria w pigułce

Octopus 600 jest perymetrem skonstruowanym w celu maksymalnego ułatwienia przeprowadzanego badania. Perymetr umożliwia wykonanie statycznego badania centralnego pola widzenia oraz szybkich testów przesiewowych. Intuicyjne oprogramowanie Eyesuite do analizy danych oraz możliwość integracji sieciowej czynią z niego niezwykle poręczne i przydatne narzędzie diagnostyczne.

Więcej informacji na stronie: https://www.haag-streit.com/haag-streit-diagnostics/products/perimetry/octopus-600/

2 w 1

Octopus 600 umożliwia diagnostykę centralnego pola widzenia za pomocą dwóch metod: standardowej, progowej white-on-white oraz innowacyjnej metodzie Pulsar do wczesnego wykrywania jaskry za pomocą pierścieni o zmiennym kontraście. Metoda white-on-white wykorzystuje programy typu G oparte o fizjologiczny przebieg włókien nerwowych w siatkówce oka ludzkiego. Dostępne są również programy typu M do plamki żółtej oraz opatentowana progowa strategia TOP skracająca czas badania do 2-4 minut.

7-w-1

Wszystkie obecne i wcześniejsze modele perymetrów Octopus posługują się tym samym formatem reprezentacji wyników badania: 7-w-1, jak również jego wariantami: programowalnym 4-w-1 oraz personalizacji wydruku według własnych potrzeb. Coraz bardziej popularnym staje się wygodne przeglądanie wyników na własnym komputerze lub serwerze sieciowym. Obie funkcje są dostępne dzięki oprogramowaniu EyeSuite.

Konwersja wyników

Oprogramowanie EyeSuite umożliwia konwersję wyników badania w formacie HFA do standardu Octopus. Ponadto można przeglądać historyczne dane oraz drukować wyniki badań wykonanych na perymetrze Octopus w formacie HFA. Wszystkie funkcje zostały wprowadzone w celu skrócenia czasu potrzebnego na dostosowanie możliwości urządzenia do własnych preferencji.

Dokładna analiza pola widzenia

Badanie perymetrem dostarcza niezwykle istotne informacje nie tylko o ubytkach w pola widzenia, ale także o ich progresji w czasie. Szczegółowe wiadomości o kierunku i stopniu zmian w polu widzenia zapewnia Analiza Sektorowa pokazująca ich przebieg wzdłuż włókien nerwowych. Do oceny progresji choroby w czasie służy Analiza Progresji, pozwalająca między innymi wychwycić zmiany w obszarze izolowanym lub rozproszonym oraz ich przyrost w różnych przedziałach czasowych.

Automatyczna kontola fiksacji

Od początku konstruowania perymetrów Octopus, firma Interzeag, a później Haag-Streit położyła nacisk na wiarygodność wykonywanych badań. Do tego celu stworzyła i rozwinęła system precyzyjnego, aktywnego śledzenia oka w czasie przeprowadzania pomiaru. Pozwala on na wykrycie nieprawidłowej pozycji oka oraz zbyt małej szpary powiekowej. Wykrycie nieprawidłowości przerywa projekcje bodźców i informuje osobę wykonującą badanie o konieczności korekcji pozycji / fiksacji pacjenta.

Specyfikacja techniczna Octopus 600.

 

Perymetr automatyczny HS Octopus 900.

Uniwersalny i elastyczny

Wszystko czego można wymagać od perymetru zostało zawarte w jednym urządzeniu – Octopus 900. Perymetria statyczna i kinetyczna pełnego pola zarządzane przez łatwe do zrozumienia i personalizacji oprogramowanie EysSuite z możliwością integracji sieciowej.

Więcej na: https://www.haag-streit.com/haag-streit-diagnostics/products/perimetry/octopus-600/

Szybki i skuteczny

Octopus 900 wykonuje centralne pełne badanie progowe white-on-white w czasie od 2 do 4 minut. Wyniki są odniesione do normy wiekowej i prezentowane zarówno w formacie Octopus jaki HFA.

Kompleksowe badanie w każdym przypadku

Octopus 900 wykonuje wszystkie powszechnie używane statyczne testy diagnostyczne. Przy badaniu pola centralnego stosowane są wzorce typu G z projekcją wzdłuż włókien nerwowych siatkówki jak również 32, 30-2, 24-2. Do celów diagnostyki plamki żółtej został opracowany wzorzec M oraz 10-2. Opatentowana strategia TOP pozwala na przeprowadzenie pełnego badania progowej w 2-4 minuty. Octopus 900 umożliwia wykonanie powszechnie stosowanego testu Estermana, jak również testów neurologicznych i peryferyjnych. W prostu sposób użytkownik może modyfikować lub tworzyć testy według swoich preferencji.

Konwersja wyników

Oprogramowanie EyeSuite umożliwia konwersję wyników badania w formacie HFA do standardu Octopus. Ponadto można przeglądać historyczne dane oraz drukować wyniki badań wykonanych na perymetrze Octopus w formacie HFA. Wszystkie funkcje zostały wprowadzone w celu skrócenia czasu potrzebnego na dostosowanie możliwości urządzenia do własnych preferencji.

7-w-1

Wszystkie obecne i wcześniejsze modele perymetrów Octopus posługują się tym samym formatem reprezentacji wyników badania: 7-w-1, jak również jego wariantami: programowalnym 4-w-1 oraz personalizacji wydruku według własnych potrzeb. Coraz bardziej popularnym staje się wygodne przeglądanie wyników na własnym komputerze lub serwerze sieciowym. Obie funkcje są dostępne dzięki oprogramowaniu EyeSuite.

Nowoczesny perymetr Goldmanna.

Octopus 900 nie tylko zachowuje charakterystykę oraz uniwersalność oryginalnego perymetru kinetycznego Goldmanna, ale wychodzi znacznie dalej dzięki cyfryzacji i co za tym idzie uproszczeniu przygotowania i wykonania badania. Tak w jak manualnym perymetrze Goldmanna użytkownik może umieścić wektory w dowolnym miejscu w standardowych wielkościach Goldmanna I-V, wybrać intensywność 1a do 4e i nawet przesuwać je ręcznie.

Automatyczna kontola i korekcja fiksacji

Od początku konstruowania perymetrów Octopus, firma Interzeag, a później Haag-Streit położyła nacisk na wiarygodność wykonywanych badań. Do tego celu stworzyła i rozwinęła system precyzyjnego, aktywnego śledzenia oka w czasie przeprowadzania pomiaru. Pozwala on na wykrycie nieprawidłowej pozycji oka oraz zbyt małej szpary powiekowej. Wykrycie nieprawidłowości przerywa projekcje bodźców i automatycznie koryguje pozycje pacjenta do uzyskania prawidłowej fiksacji.

Specyfikacja techniczna Octopus 900.