Podwójny Analizator Scheimpfluga
Ziemer GALILEI™

Unikalna technologia w zasięgu ręki

GALILEI™ jest precyzyjnym systemem optycznym przeznaczonym do pomiaru topografii rogówki i przestrzennej analizy przedniego odcinka oka. Działa w oparciu o metodę podwójnych kamer Scheimpfluga i metodę Placido. Od niedawna posiada także funkcję biometrii optycznej do zaawansowanej kalkulacji soczewki w chirurgii zaćmy.
GALILEI™ łączy w sobie zalety 3 metod. Metoda obrazowania Placido dostarcza dokładnych danych o krzywiznach rogówki podczas gdy metoda Scheimpfluga jest optymalna do pomiaru uniesień rogówki. Biometria optyczna dokonuje pomiaru poszczególnych struktur oka wzdłuż osi widzenia.

Więcej na stronie producenta: https://www.ziemergroup.com/en/products/galilei/

Obrazowanie Scheimpfluga w GALILEI™

GALILEI™ rejestruje obrazy szczeliny z obu stron dzięki zastosowaniu dwóch kamer umieszczonych po przeciwnych stronach szczeliny. Uśrednia się w ten sposób wyniki pomiaru uniesień co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku ruchów oka w czasie pomiaru. Ten sposób rejestracji udoskonala detekcję tylnej powierzchni rogówki i zwiększa dokładność pachymetrii w przekroju całej rogówki.

Choć rozdzielczość obrazów Scheipfuga jest wystarczająco duża dla uzyskania danych o przekroju rogówki to jest niewystarczająca do dokładnego obliczenia mocy łamiącej centralnej rogówki (krzywizny rogówki). Galilei™ pokonuje to ograniczenie dzięki połączeniu danych uzyskanych z zastosowania obu metod równocześnie. Osiąga się w ten sposób najwyższą dokładność w pomiarze uniesień i krzywizn całej rogówki.

Jeden punkt referencyjny

Pomiar wszystkich map uniesień oraz przekrojów rogówki odbywa się względem 1-go odblasku Purkinjego. Gwarantuje to dokładny, bliski osi widzenia pomiar oraz zapewnia możliwość porównywania kolejnych badań, które są wykonywane w oparciu o jeden punkt referencyjny.

Biometria optyczna

W czasie pojedynczego badania biometr optyczny wykonuje pomiary centralnej grubości rogówki (CCT), głębokości komory przedniej (ACD), grubości soczewki (LT) oraz długości gałki ocznej (AL). Grubość soczewki wraz z precyzyjnie wyznaczonymi mapami przedniej i tylnej rogówki jest nową generacją planowania wszczepów IOL.

Obszary zastosowania GALILEI™

Ocena refrakcji

Szybkie badanie refrakcji

- Wszechstronny przegląd rogówki

- Cztery wstępnie zdefiniowane mapy

- Prezentacja kluczowych wskaźników.

Prezentacja obrazu czoła fal

- Całkowity obraz czoła fal otrzymany metodą śledzenia promieni

- Wartośc błędu średniokwadratowego dla oceny widzenia

- Regulowana pozycja do wybranego obszaru.

Raport PTA Santhiago

- Podanie grubości płatka i głębokości ablacji

- Wszechstronna prezentacja z wartościami liczbowymi i grafiką

- Mapa procentu ubytku tkanki symulująca grubość rogówki po zabiegu refrakcyjnym.

Ekran sprawdzający

- Sprawdzenie ustawienia dzięki widokowi "z góry" i obrazom Scheimpfluga

- Sprawdzenie przesłonięcia pierścieni Placido przez rzęsy i nos

- Sprawdzenie nawilżenia oka według kształtu pierścieni Placido.

Ocena zaćmy

Szybkie badanie zaćmy

- Pomiar CCT, ACD, LT i AL

- Szybki i prosty przegląd wszczepów IOL

- Sprawdzenie jakości skanów biometrii.

Kalkulator wszczepów IOL

- Kalkulacja IOL z wykorzystaniem szeroko dostępnych metod: Haigis, Holladay I, Hoffer Q, SRK/T

- Kalkulacja wszczepów IOL dla pacjentów po chirurgii refrakcyjnej

- Kalkulacja soczewek premium z linkiem do metody Okulix.

Zaawansowana prezentacja IOL

- Mapy skoncentrowane na ocenie widzenia

- Mapa aberracji do zakwalifikowania pacjenta do soczewki premium

- Dowolna zmiana i prezentacja map.

Ocena terapeutyczna

Szybkie badanie asymetrii

- Detekcja i analiza asymetrii w jednym ekranie

- Precyzyjna lokalizacja asymetrii na rogówce

- Wartości uniesień w odniesieniu do grubości rogówki.

Raport CLMI.X

- Łatwy do interpretacji

- Raport oparty na zbiorze danych oczu ludzkich

- Raport oparty na pomiarach przedniej i tylnej powierzchni rogówki.

Porównanie 2 badań

- Porównanie 2 badań tego samego oka w różnych okresach czasowych

- Sprawdzenie progresji asymetrii

- Porównanie badań przed i po zabiegu.

Wyświetlanie wartości odległości struktur oka

- Wyświetlanie wartości kątów przesączania

- Ręczny pomiar odległości wewnątrzgałkowych

- Wizualizacja przymgleń rogówki.

Personalizacja prezentacji badań

- Personalizacja wyświetlenia pojedynczej mapy

- Przystosowanie GALILEI™do codziennej praktyki