Mikroskopy operacyjne
belamed_miniaturka_okulistyka

Okulistyka
belamed_miniaturka_neurochirurgia

Neurochirurgia i chirurgia kręgosłupa
belamed_miniaturka_laryngologia

Laryngologia
belamed_miniaturka_chirurgiaplastycznairekonstukcyjna

Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
belamed_miniaturka_oftalmoskop

Oftalmoskop operacyjny EIBOS
belamed_miniaturka_srodoperacyjne

System do śródoperacyjnego badania OCT
MIOS 2

Systemy rejestracji obrazu
einmalabdeckung-mini

Folie sterylne Websinger na mikroskop operacyjny